Sommertid kan også være sejlads - pr. 19.5.2014 er der kommet en pressemeddelelse, der fortæller om ændring af dato. Nu må man sejle fra 1. juni.

Se kommunens pressemeddelelse ved klik.

Som medlem af Havekolonien Storaaen 58 har man ret til at sejle på Storåen. Alle haveejere betragtes som lodsejere, og det giver ret til at sejle med enten kano eller kajak. Der er visse regler, der skal overholdes. Først og fremmest skal båden være registreret med et registreringsnummer. Dernæst er der en fredningsperiode. 
På politiet hjemmeside om love og rettigheder, kan man læse mere om bestemmelserne.

Uddrag fra hjemmesiden:
Sejlads på vandløbet er kun tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer indenfor perioden fra den 1. juni til den 1. november i tidsrummet kl. 8 - 20.

Formanden har allerede nu 10 registreringsnumre klar. Har du en kano eller kajak, så henvend dig til formanden for at få et nummer. På fotoet kan man se, hvordan det tager sig ud.