Som medlem af Havekolonien Storaaen 58 har man ret til at sejle på Storåen og Vandkraftsøen. Alle haveejere betragtes som lodsejere, og det giver ret til at sejle med enten kano eller kajak. Der er visse regler, der skal overholdes. Først og fremmest skal båden være registreret med et registreringsnummer. Dernæst er der en fredningsperiode. Der må sejles fra den 1. juni til den 1. november i tirdrummet 8 - 20.

Formanden har registreringsnumre. Har du en kano eller kajak, så henvend dig til formanden for at få et nummer. På fotoet kan man se, hvordan det tager sig ud.