Årets aktiviteter 2022

 

Generalforsamling: d. 28.2. kl. 19 på Aktivitetscenteret

Flaghejsning: d. 27.3. kl. 10

Containerservice forår: d. 25. til 29. maj. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Arbejdslørdag: d. 18.6. fra kl. 11.30. Aktivitetsudvalget arrangerer spisning fra kl. 18, se mere i den udsendte mail.

Havebedømmelse: d. 3.7. ved havekonsulent Erling Mikkelsen

Havecrawl og loppemarked: 21.8. Se mere i den udsendte mail.

Caféaften: 8. september kl. 18 på Aktivitetscenteret.

Containerservice efterår: d. 21.-23. oktober. Der stilles en container op på p-pladsen, så haveejerne kan komme af med diverse haveaffald, ukrudt o.lign. 🙂

Flagstrygning: d. 23. oktober. Vi mødes på p-pladsen kl. 14 med efterfølgende traktement i have nr. 41.

Vandaflæsning: d. 18. december. Bestyrelsen mødes kl. 10 og noterer årets vandforbrug i hver enkelt have. Forbruget sammenlignes med det forbrug, som hovedmåleren viser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Oversigt over ansvarlige for flagning i Hf. Storaaen