Links

Kolonihaveforbundets hjemmeside


 Lokalplanen for Havekolonien Storaaen har nr. 1020. Den er vedtaget 16.9.2008, offentliggjort 24.9.2008 og tinglyst 20.10.2008.

Læs om Vestjylland kreds her. Der er 12 haveforeninger i kredsen, de fire er i Holstebro.
 Skovbrynet har en facebookside i stedet for en hjemmeside.

Havebladet ved Kolonihaveforbundet. For at kunne bruge linket skal du have dit medlemsnr. til Kolonihaveforbundet. Spørg formanden.

Den levende have på nettet. Find mange gode ideer til både blomsterhaven og nyttehaven.

En hjemmeside med mange forskellige tips til haveejere.

På Holstebro og Omegns Fiskeriforenings hjemmeside kan man under menupunktet Nyttige Oplysninger følge vandstanden i Storåen.

Dette link fører til hjemmesiden: Bekendtgørelse af lov om kolonihaver.